Verwijzen naar Psylicht

Verwijzen naar Psylicht

Missie

Specialismen

Verwijzen

Overleg

Samenwerking met zorg professionals

Wij hechten veel waarde aan een goede relatie en samenwerking met zorgprofessionals en partners in de zorg. Op deze pagina vindt u relevante informatie over: Onze Missie, Onze Specialismen, Verwijzen naar Psylicht en Onze overleglijnen.

Verwijzer

Huisarts

Bent u huisarts of praktijk ondersteuner en wenst u casus consultatie of wilt u een patiënt verwijzen? Uw vragen of verwijzingen worden met de hoogste prioriteit in behandeling genomen. Stuur uw verwijzing per email door aan contact@psylicht.nl. Ook kan de verwijzing per post worden verstuurd naar ons praktijkadres Laan van Loevestein 26, 2151 EB, Nieuw Vennep.

Als gespecialiseerde K&J Psychologie praktijk richten wij ons op een aantal specialismen. Voor de behandelingen betreft dit Trauma, Depressie en Angststoornissen. Voor diagnostiek: ADHD, Intelligentie, Autisme en Persoonlijkheid.
Patiënten die deze expertise nodig hebben zien wij met voorrang in onze praktijk.

Twijfels over een verwijzing of wilt u overleggen over een patiënt? Schroom niet om met ons contact op te nemen. Dit kan per telefoon op: 06 – 10 10 74 05

Wij verzoeken u een duidelijke vraagstelling naar een diagnose en of bijhorende verslagen als bijlage toe te voegen aan de verwijzing. Alle verwijzingen worden eerst getrieerd, hiervoor sturen wij eventueel een aanvullende vragenlijst naar patiënt.

Terugkoppeling
Indien patiënt ermee akkoord gaat krijgt u na de behandeling of diagnostiek van de patiënt een rapportage.

Vergoeding en kosten
Wij informeren u graag vooraf dat onze zorg niet door de zorgverzekeraar of gemeenten vergoed wordt. Onze diensten zijn echter betaalbaar door onze efficiënte pakketstructuur.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Bent u werkzaam voor het Centrum voor Jeugd en Gezin en wenst u een casus consultatie of een patiënt te verwijzen? Uw vragen of verwijzingen worden met de hoogste prioriteit in behandeling genomen. Stuur uw verwijzing per email door aan contact@psylicht.nl. Ook kan de verwijzing per post worden verstuurd naar ons praktijkadres op Laan van Loevestein 26, 2151 EB, Nieuw Vennep.

Als K&J Psychologie praktijk richten wij ons op een aantal specialismen. Voor de behandelingen betreft dit Trauma, Depressie en Angststoornissen. Voor diagnostiek: ADHD, Intelligentie, Autisme en Persoonlijkheid.

Patiënten die deze expertise nodig hebben zien wij met voorrang in onze praktijk. Twijfels over een verwijzing of wilt u overleggen over een patiënt? Schroom niet om met ons contact op te nemen. Dit kan per telefoon op: 06-10 10 74 05 en op de mail contact@psylicht.nl .

Wij verzoeken u een duidelijke vraagstelling naar een diagnose en of bijhorende verslagen als bijlage toe te voegen aan de verwijzing. Alle verwijzingen worden eerst getrieerd, hiervoor sturen wij eventueel een aanvullende vragenlijst naar patiënt en/of laten we medische verslagen opvragen.

Terugkoppeling
Indien cliënt ermee akkoord gaat krijgt u na de behandeling of diagnostiek van de patiënt een rapportage.

Vergoeding en kosten
Wij informeren u graag vooraf dat onze zorg niet door de zorgverzekeraar of gemeente vergoed wordt. Onze diensten zijn echter betaalbaar door onze efficiënte pakketstructuur.

Orthopedagoog, Psycholoog of Psychiater

Bent u Orthopedagoog, Psycholoog of Psychiater en wenst u een casus consultatie of een patiënt te verwijzen? Uw vragen of verwijzingen worden met de hoogste prioriteit in behandeling genomen. Stuur uw verwijzing per email door aan contact@psylicht.nl . Ook kan de verwijzing per post worden verstuurd naar ons praktijkadres op Laan van Loevestein 26, 2151 EB, Nieuw Vennep.

Als gespecialiseerde K&J Psychologie praktijk richten wij ons op een aantal specialismen. Voor de behandelingen betreft dit Trauma, Depressie en Angststoornissen. Voor diagnostiek: ADHD, Intelligentie, Autisme en Persoonlijkheid.

Patiënten die deze expertise nodig hebben zien wij met voorrang in onze praktijk. Twijfels over een verwijzing of wilt u overleggen over een patiënt?Schroom niet om met ons contact op te nemen. Dit kan per telefoon op: 06 – 10 10 74 05 en op de mail contact@psylicht.nl

Wij verzoeken u een duidelijke vraagstelling naar een diagnose en of bijhorende verslagen als bijlage toe te voegen aan de verwijzing. Alle verwijzingen worden eerst getrieerd, hiervoor sturen wij eventueel een aanvullende vragenlijst naar patiënt en/of laten we medische verslagen opvragen.

Vergoeding en kosten
Wij informeren u graag vooraf dat onze zorg niet door de zorgverzekeraar of gemeenten vergoed wordt. De kosten bij ons zijn hierdoor veelal 50 tot 75 % lager dan bij concurrerende instellingen. Neem contact met ons op voor korting bij het afnemen van meerdere onderzoeken.

Onderwijsinstelling

Bent u onderwijspsycholoog, schoolcoach, intern begeleider of zorgcoördinator en wenst u een casus voor te leggen of een leerling door te verwijzen? Schroom niet om met ons contact op te nemen. Dit kan per telefoon op: 06 – 10 10 74 05 en op de mail contact@psylicht.nl

Vergoeding en kosten
Wij informeren u graag vooraf dat onze zorg niet door de zorgverzekeraar of gemeenten vergoed wordt. De kosten bij ons zijn hierdoor veelal 50 tot 75 % lager dan bij concurrerende instellingen. Neem contact met ons op voor korting bij het afnemen van meerdere onderzoeken. Ook nemen wij in overleg onderzoeken af op de onderwijslocatie..

Gemeente

Bent u onderwijs adviseur, werkzaam in een jeugdteam, jeugdconsulent of leerplichtambtenaar en wenst u een casus voor te leggen of een cliënt door te verwijzen? Schroom niet om met ons contact op te nemen. Dit kan per telefoon op: 06 – 10 10 74 05 en op de mail contact@psylicht.nl Uw vragen of verwijzingen worden met de hoogste prioriteit in behandeling genomen.

Stuur uw verwijzing per email door aan contact@psylicht.nl. Ook kan de verwijzing per post worden verstuurd naar ons praktijkadres op Laan van Loevestein 26, 2151 EB, Nieuw Vennep.

Wij verzoeken u een duidelijke vraagstelling naar een diagnose en of bijhorende verslagen als bijlage toe te voegen aan de verwijzing. Alle verwijzingen worden eerst beoordeeld, hiervoor sturen wij eventueel een aanvullende vragenlijst naar cliënt.

Terugkoppeling
Indien cliënt ermee akkoord gaat krijgt u na de behandeling of diagnostiek van de cliënt een rapportage.

Kosten
De kosten bij ons zijn veelal 50 tot 75 % lager dan bij concurrerende instellingen. Neem contact met ons op voor korting bij het afnemen van meerdere onderzoeken.

De juiste zorg op de juiste plek

Als gespecialiseerde K&J Psychologie praktijk richten wij ons op een aantal specialismen. Voor de behandelingen betreft dit Trauma, Depressie en Angststoornissen. Voor de diagnostiek: ADHD, Autisme, Intelligentie en Persoonlijkheid.

Patiënten van 5 tot 18 jaar die deze expertise nodig hebben zien wij met voorrang in onze praktijk. Ook verwijzingen van onze collega specialisten krijgen prioriteit. Twijfels over een verwijzing of wilt u overleggen over een patiënt? Schroom niet om met ons contact op te nemen. Wij staan voor u klaar!

Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06-10 10 74 05 en op de mail contact@psylicht.nl

Expertise

Diagnostiek

Psychodiagnostisch onderzoek
Complexe gezinsdiagnostiek
Handelingsgerichte diagnostiek
Intelligentieonderzoek (neuropsychologisch en klassiek)
Persoonlijkheidsonderzoek
Forensisch rapporteur civielrechtelijk diagnostisch
Gecertificeerd taxateur misbruik en geweld
Specialisatie persoonlijkheidsdiagnostiek
ADOS 2

Behandeling

Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij angststoornissen, depressie en gedragsproblemen. Cognitief systeemgerichte traumabehandeling, EMDR behandeling, schematherapie, ouderbegeleiding

DSM V Expertise

Onze DSM V Expertise ligt op de volgende stoornissen en DSM V codes:

Angststoornis
Een angststoornis is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door overmatige angst en zorgen. Deze angst kan leiden tot fysieke symptomen, zoals hartkloppingen, zweten en ademhalingsproblemen. Angststoornissen kunnen ook de manier waarop je denkt en handelt beïnvloeden.

DSM-V-code: 300.00-300.9

Vermijding
Vermijding is het ontwijken van situaties of activiteiten die angst opwekken. Het is een veel voorkomend symptoom van angststoornissen. Personen met angststoornissen kunnen situaties vermijden die ze als bedreigend of gevaarlijk beschouwen. Dit kan leiden tot beperkingen in hun dagelijks leven.

DSM-V-code: 300.23

Faalangst
Faalangst is een angststoornis die wordt gekenmerkt door een overmatige angst voor falen. Personen met faalangst zijn bang om fouten te maken of te falen in sociale of academische situaties. Deze angst kan leiden tot vermijding van situaties waarin ze zich blootgesteld kunnen worden aan falen.

DSM-V-code: 300.29

Sociale angst
Sociale angst is een angststoornis die wordt gekenmerkt door een overmatige angst voor sociale situaties. Personen met sociale angst zijn bang om beoordeeld of geoordeeld te worden door anderen. Deze angst kan leiden tot vermijding van sociale situaties.

DSM-V-code: 300.23

Dwang
Dwang is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door ongewenste, herhalende gedachten of handelingen. Deze gedachten of handelingen worden dwanggedachten of dwanghandelingen genoemd. Personen met dwang proberen vaak deze gedachten of handelingen te onderdrukken, maar dit kan moeilijk of onmogelijk zijn.

DSM-V-code: 300.3

Fobie
Een fobie is een angststoornis die wordt gekenmerkt door een overmatige, irrationele angst voor een specifiek object of situatie. Personen met een fobie ervaren vaak intense angst en paniek wanneer ze worden blootgesteld aan het object of de situatie waar ze bang voor zijn.
DSM-V-codes:
Specifieke fobie: 300.29
Sociale fobie: 300.23
Agorafobie: 300.21
Paniekstoornis: 300.01
Posttraumatische stressstoornis: 309.81

Trauma
Trauma is een gebeurtenis of ervaring die een persoon ernstige angst of stress heeft veroorzaakt. Traumatische ervaringen kunnen omvatten dingen zoals oorlog, misbruik, geweld of natuurrampen. Trauma kan leiden tot een aantal psychische problemen, waaronder angststoornissen, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

DSM-V-codes:
Posttraumatische stressstoornis: 309.81

PTSS
PTSS is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door aanhoudende symptomen van angst en stress die worden veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis. Symptomen van PTSS kunnen variëren van persoon tot persoon, maar kunnen onder meer inhouden:

Terugkerende nachtmerries of flashbacks over de traumatische gebeurtenis
Vermijding van situaties of activiteiten die herinneren aan de traumatische gebeurtenis
Verhoogde waakzaamheid en schrikreacties
Verminderde interesse in activiteiten die voorheen leuk waren
Vervreemding van anderen
Negatieve gedachten en gevoelens over zichzelf of anderen

DSM-V-code: 309.81

ADHD
ADHD is een neurologische ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. ADHD kan leiden tot problemen op school, thuis en op het werk.

DSM-V-codes:
ADHD, onspecifiek type, met aandachtsproblemen: 314.00
ADHD, onspecifiek type, met hyperactiviteit-impulsiviteit: 314.01

Specialismes & registraties

Postmaster Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
EMDR Practitioner
EMDR – Enhancing Trauma Treatment
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
Specialisatie CGT en traumabehandeling, systeemtherapie, trauma en geweld, persoonlijkheidsdiagnostiek

Missie

Toegankelijke en hoogwaardige psychische zorg voor ieder Kind!

Wij bieden toegankelijke en hoogwaardige psychische zorg aan ieder kind of jongere tussen 5 en 18 jaar die dit nodig heeft. Wij geloven dat alle kinderen en jongeren recht hebben op hulp als ze psychische zorg nodig hebben. Daarom bieden wij een laagdrempelige vorm van zorg die snel aanvangt, kortdurend is en zo effectief mogelijk. Onze therapie is gericht op de specifieke hulpvraag van het kind of de jongere, en is afgestemd op de individuele behoeften. Wij werken samen met verwijzers om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken veel gezinnen kunnen helpen.

Kernwaarden

Nabijheid

Wij werken dichtbij huis, kinderen en jongeren kunnen gemakkelijk bij ons terecht

Kwaliteit

Wij bieden hoogwaardige zorg gericht op het verbeteren van de situatie van kinderen en jongeren

Vernieuwing

Wij bieden op maat gemaakte pakketten om het betaalbaar en overzichtelijk te houden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om kinderen en jongeren beter te helpen

Samenwerking

Wij werken samen met verwijzers en andere professionals om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Deskundig en betrouwbaar

We hechten veel waarde aan transparantie en samenwerking met zowel onze collegae zorgverleners als onze cliënten. Daarom hanteren we strikte privacybeleidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie te allen tijde beschermd blijft