Wet en regelgeving

Door het lezen van deze pagina kom je alles te weten over de wet en regelgeving.

Beroepsgeheim

Beroeps geheim

Volgens de beroepscode van de NIP (art. 71), de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 Wgbo) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11) heeft de psycholoog een beroepsgeheim, oftewel geheimhoudingsplicht van hetgeen hen uit hoofde van hun beroep ter kennis komt. Cliënten kunnen er daardoor op vertrouwen dat zij vrijelijk kunnen spreken met de psycholoog, zonder dat hun informatie op straat komt te liggen.

Persoons gegevens

Verwerking Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Psylicht verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

Administratieve doeleinden
Om de behandeling uiteindelijk bij uw zorgverzekeraar en of bij de gemeente Haarlemermeer te kunnen declareren, om u te kunnen identificeren.

Communicatie
Communicatie over de behandeling met uzelf of belangrijke anderen (enkel met uw toestemming)

Zorgvuldigheid
Zorgvuldig en toetsbaar aanbieden van psychologische behandeling (diverse achtergrondinformatie is van belang voor het stellen van de juiste behandelindicatie, om de voortgang van de behandeling te kunnen volgen, te evalueren en bijstellen, indien nodig.

Wettelijke verplichting
Om te voldoen aan de wettelijke verplichting bepaalde informatie te verstrekken aan het DIS (DBC-informatiesysteem) aangaande behandelingen die onder de Zorgzekeringswet vallen.

Behandelovereenkomst
Grondslag voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens is: de behandelovereenkomst, die u bij aanvang van behandeling ondertekent voor akkoord.

Klachten

Bij Psylicht hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u direct contact opnemen met mevrouw drs. E.M. van der Pal.

Zij zal uw klacht serieus nemen en er alles aan doen om samen tot een redelijke oplossing te komen. Bovendien heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

We staan altijd voor u klaar om eventuele zorgen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens op een professionele en zorgvuldige manier te behandelen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen.”

”Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker

Cookies en javascript

Cookies

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

JavaScript

We gebruiken session cookies om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Formulieren
We gebruiken de session cookies ook om onze online formulieren goed te laten werken. Zoals het meldformulier datalekken, het tipformulier, het aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming en het klachtenformulier. De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.

Session storage
Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van
gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Privacy

Privacyverklaring

Pylicht hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om: goede zorg te bieden en zorgvuldig onderzoek te doen. Voor behandelaars o.g.v. Wgbo/Jeugdwet: De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. Niet in behandelcontext: Psylicht bewaart uw dossier gedurende 20 jaar.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Privacyverklaring

Psylicht, gevestigd op de Laan van Loevestein 26 te Nieuw Vennep, drs E.M. van der Pal, en lidmaatschap NIP met Nip nummer: 91558. SKJ geregistreerde: het SKJ nummer volgt.

Grondslag van de verwerking
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan persoonsgegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen of openbaar gezag uit te oefenen.
De AP heeft als toezichthouder op de AVG een aantal publieke taken, die in de AVG staan genoemd: De AP is verplicht om het brede publiek bekend te maken met de AVG (artikel 57, eerste lid, onder b van de AVG). De AP moet verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers voorlichten over de AVG (artikel 57, eerste lid, onder d van de AVG).

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 32 van de AVG verplicht de AP om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
De AP heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in het statistiekenprogramma de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres te anonimiseren. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen worden opgeslagen.

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:
opgevraagde webpagina’s en downloads;
IP-adres (de herleidbaarheid van bezoekers wordt zo veel mogelijk beperkt door de laatste cijfergroepen van elk IP-adres te anonimiseren);
user agents (browsers, operating system);
gebruikte apparaten (type, merk);
locatie (op basis van geanonimiseerde IP-adressen);
gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
gebruikte links om op onze website te komen (referrers).

Deze logfiles blijven 31 dagen in de database van het statistiekenprogramma staan. Daarna worden ze verwijderd. Er blijft dan alleen geaggregeerde (samengevoegde) informatie in de database over. Hiermee maken wij rapportages over het websitebezoek.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.